0,00 CZK bez DPH

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů1.
Základní ustanovení

I. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je  IČO: 04545834 se sídlem Olšany u Prostějova 76(dále jen: "správce").

II. Kontaktní údaje správce jsou

Abrahám František - Obaly s.r.o.

IČ: 04545834

DIČ: CZ04545834

se sídlem: Olšany u Prostějova 76, 798 14 Olšany u Prostějova

zapsané : Živnostenský rejstřík vedený MŽÚ v Prostějově pod.č.j. PVMU 3710/2016 30

kontaktní údaje: +420 603 106 420

email: abraham@abraham-obaly.cz

telefon: +420 603 106 420

www: eshop.abraham-obaly.cz

III. Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6792016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě

2. Zdroje a účel zpracování osobních údajů

I. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

II. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy

III. Správce zpracovává osobní údaje na základě zákonného důvodu, či oprávněného zájmu, jehož cílem je plnění smlouvy.

IV. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

V. Účelem zpracování osobních údajů je

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Doba uchovávání údajů

I. Správce uchovává osobní údaje

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů

- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

II. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže

4. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

I. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

- zajišťující služby provozování e-shopu (webové prezentace) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (webové prezentace).

- zajišťující marketingové služby.

dále

- Google - Google Analytics - Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 

- provozovatel aplikace InPage (služby eshopu)

II. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

5. Vaše práva

I. Za podmínek stanovených v GDPR máte

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

- právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

II. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

I. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

II. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

III. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7. Závěrečná ustanovení

I. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

II. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

III. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Cookies

Pro usnadnění Vaší orientace pohybování se na těchto internetových stránkách používáme uložené soubory cookues v prohlížeči návštěvníků. Na tomto webu cokies používáme k tomu, abychom mohli sledovat výhody návštěvníků a podle toho upravovat náš web. 
Co jsou cookies?
Jde o malé soubory, které uloží na Váš pevný disk, což vede k zjednodušení navigace na internetových stránkách. Tyto stránky lze také používat bez toho, aniž by se informace cookies sbírali.Můžete, ale přijít o nějaké funkce těchto stránek. Používání cookies lze vypnout ve vašem prohlížeči.

Jaké cookies si váš prohlížeč ukládá, když navštívíte tento web?
Jde o nezbytné údaje - nástroj, který si pamatuje obsah nákupního košíku, stav objednávkového formuláře
       - Analytika a marketing cookies - jde o některé služby, které zlepšují funkce našicj stránek (například. různé služby od firmy Google, Seznam.cz, HEureka.cz, Facebook a další)

Pokud chcete mít kontrolu nad cookies, které náš web zpracovává můžete použít nástroj pro jejich zjištění https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.6.2019.